0044 | เย้ๆ ได้กลับบ้านแล้ว ตอน 2

ต่อจากตอนที่แล้ว เก็บภาพตอนที่สุวรรณภูมิ ด้วยกล้อง N73 มาเล็กๆน้อยๆ บรรไดเลื่อน สูงมาก นี่ถ้าไม่ได้ทางเลื่อนนี่ ตายแน่ๆ เพราะขึ้น Gate B5 อยู่สุดท้ายเลย ไกลมากๆ ขอบอก