0141 | ขายบ้าน จัดสรร ภูเก็ต the valley 2

แก้ไขข้อความ เนื่องจากเพื่อนที่เคยทำงาน ที่นี่ ลาออกมาแล้วครับ