0123 | เธอ… คนที่ทำให้ฉันกล้าเอ๋ยคำนั้น

วันนี้ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มีเธอ…คนนึง ที่เป็นคนให้ฉันกล้าพูดคำว่า “รัก” ออกไป เป็นครั้งแรกของชีวิต และปัจจุบัน ก็ยังไม่เคยพูดคำๆนั้นกับใครอีก