Tagged: ทำบุญ

0114 | ไหว้พระ 9 วัด ณ อยุธยา

เมื่อวาน ได้ไปไหว้พระ 9 วัด กับเพื่อนๆในชมรม พระพุทธศาสนา (ตูไปอยู่ชมรมนี้เมื่อไหร่ 55++) แต่ก็ไม่เป็นไร ไปกับเค้าได้ อิอิ? เมื่อวานไปกันทั้งหมด ประมาณ 120 คน โดยประมาณ ไปด้วยรถทัว 3 คัน ไปถึงวัดแรก ก็ประมาณ 9 โมงกว่าๆ (จำชื่อวัดไม่ได้แล้ว) แล้วได้เจอกับ ชมพู่...

0106 | ปีใหม่ 53

วันนี้ ตื่นแต่เช้า ตั้งแต่ ตึ 5 ได้มั้ง เพื่อเตรียมตัวไปตักบาตรที่อำเภอ? อากาศหนาวมาก กว่าจะทำใจให้อาบน้ำได้ ยืนอยู่นาน? ที่รีบไป เพราะแม่กลัวไปถึงแล้วจะไม่มีที่ยืน? แต่พอไปถึงเข้าจริง คนยังไม่ค่อยมากันเลย โล่งมากๆ? และตอนเลือกที่ ก็ตั้งใจจะไปอยู่อีกฝั่ง เพราะคิดว่า แมวน้อยต้องอยู่แถวๆนั้นแน่ๆ เพราะหากเดินมาจากบ้านเค้า มันอยู่แถวๆฝั่งนั้นพอดี แต่แม่บอก ตรงนีก็แล้วกัน? อ้าว จบกันเลย กว่าจะเริ่มตักบาตร...

0075 | ทำบุญวันเกิด

การทำบุญวันเกิด ความเป็นมา อันประเพณีที่จะ ทำบุญวันเกิด ขึ้นนี้เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวช ไม่ใช่ทำอย่างจีนหรือฝรั่ง ด้วยทรงพระราชดำริเห็นว่าการมีอายุยืนมาบรรจบรอบปีครั้งหนึ่งๆ ไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันประเสริฐ ควรยินดี เมื่อรู้สึกยินดีก็ควรจะบำเพ็ญกุศล ที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น ให้สมกับที่มีน้ำใจยินดี และไม่ประมาท เพราะไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะอยู่ไปบรรจบรอบปีเช่นนี้อีกหรือไม่ ถึงวันเกิดปีหนึ่งเป็นที่เตือนใจครั้งหนึ่ง ให้รู้สึกว่าอายุล่วงไปต่อความตายอีกก้าวหนึ่งชั้นหนึ่ง เมื่อรู้สึกเช่นนั้น จะได้บรรเทาความมัวเมาประมาทในชีวิตเสียได้ นี้เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสาเหตุให้ มีการทำบุญวันเกิดขึ้นเรียกว่า เฉลิมพระชนมพรรษา การที่ทรงทำในครั้งนั้นปรากฏว่ามีการสวดมนต์เลี้ยงพระ ๑๐ รูป...