0140 | 10 ท่าลดพุง

พอดีไปเจอมาเลยขอมาเก็บเอาไว้ลดพุงซะหน่อย