0073 | ใครสักคน

ไม่มีคำบรรยาย ดูจากรูปเอาเอง แล้วคงรู้สึกถึงอารมณ์ในตอนนี้? หากเป็นไปได้ อยากจะมีรักใหม่ กับคนเดิม? ToT