0081 | สุขใจจริงโว้ย

วันนี้ไปเดินช๊อป ที่ยูเนียนมอล์ กันสองคน? สุขกาย สุขใจ? หมดไป 7 ร้อยกว่าๆ ^^?? ลัลลา