Tagged: กินเจภูเก็ต

0212 | กินเจภูเก็ต ปี 2554

ปีนี้ ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายรูปสักเท่าไหร่ครับ มีรูปคืนวันสุดท้ายชุดเดียว หรือที่คนภูเก็ต เขาเรียกว่า ส่งพระ