0295 | ภูตาจอ

เมื่อวันที่ 24 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาศไปที่ ภูตาจอ อ.กะปง จ.พังงา มา ภูตาจอเป็นเหมืองเก่า ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงประมาณ 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล (อ่านมาจากป้ายจุดชมวิว) จุดเด่นของภูตาจอคือ ตอนเช้าจะมีทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้ทางภาพเหนือเลย ทริปนี้ไปกัน 7 คน รถ 1 คัน ซึ่งในตอนแรกนัดกันไปประมาณ 12 – 15 คน...