:) ไอกอล์ฟ

0317 | ลองใช้งาน LINE Notify ด้วย PHP

หลังจากบทความที่แล้ว เริ่มต้นกับการใช้งาน Line Notify คราวนี้เราลองมาใช้งาน Line Notify ด้วย PHP กันบ้างครับ โดยสามารถนำ Code ด้านล่างนี้ไปประยุกค์ใช้งานได้ครับ

<?php
function send_line_notify($message, $token)
{
 $ch = curl_init();
 curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, "https://notify-api.line.me/api/notify");
 curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
 curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
 curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, 1);
 curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "message=$message");
 curl_setopt( $ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
 $headers = array( "Content-type: application/x-www-form-urlencoded", "Authorization: Bearer $token", );
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
 curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 $result = curl_exec( $ch );
 curl_close( $ch );

 return $result;
}

$message = 'ข้อความ';
$token = 'ใส่ token ของคุณ';

echo send_line_notify($message, $token);

?>

Continue reading…

0316 | เริ่มต้นกับการใช้งาน Line Notify

Line Notify เป็นบริการของ Line ที่ทำออกมาให้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังบัญชี line ของคุณ หรือกลุ่มที่ต้องการได้ โดยการเชื่อมต่อสามารถเรียกผ่าน http post แบบง่ายๆ

ขั้นตอนการเปิดใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก โดยผมจะเขียนไว้เป็นข้อๆดังนี้

 1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://notify-bot.line.me จากนั้นเลื่อนลงมาเล็กน้อยจะเจอ QR Code ให้ทำการสแกน เพื่อเพิ่ม Line Notify เป็นเพื่อนก่อน
   
  Continue reading…