:) ไอกอล์ฟ

0302 | How to upgrade Unifi Controller on CentOS 7

เขียนเก็บไว้สักหน่อย

สำหรับวิธีติดตั้ง สามารถดูได้จากที่นี่ครับ Install Unifi Controller on CentOS 7

1. ปิด service ของ UniFi controller

systemctl stop unifi.service

2. ย้ายไฟล์เวอร์ชั่นเดิมเก็บไว้

cd /opt
mv UniFi UniFi-old

3. โหลดไฟล์เวอร์ชั่นล่าสุดที่ต้องการ โดยสามารถดูได้จากที่นี่ https://community.ui.com/releases โดยวันที่เขียนจะเป็น 4.8.12

wget https://www.ubnt.com/downloads/unifi/4.8.12/UniFi.unix.zip

Continue reading…