0337 | วิธีติดตั้ง imapsync บน Rocky Linux

สำหรับ imapsync นั้นเป็นเครื่องมือในการย้ายอีเมล จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยผ่าน imap โดยในบทความนี้ ผมจะติดตั้งบน Rocky Linux 8.5 ครับ ส่วนวิธีติดตั้งใน OS อื่นๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ผู้พัฒนาครับ https://imapsync.lamiral.info/ หรือใครต้องการติดตั้งบน AlmaLinux, Centos 8 ก็ได้เช่นกัน

เริ่มต้น update os ให้เรียบร้อย จากนั้นติดตั้ง imapsync ด้วยคำสั่งด้านล่างนี้

dnf install epel-release
dnf install --enablerepo=powertools imapsync

และทดสอบด้วยคำสั่ง

imapsync --testslive

หากไม่มี error ใดๆ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งครับ ส่วนวิธีการใช้งาน รอติดตามได้ในบทความถัดไปครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *