0334 | การทำ DNS Static บน Unifi Dream Machine Pro

หลังจากวันนี้เป็นต้นไป บทความเกี่ยวกับ Mikrotik อาจไม่ค่อยได้เขียนแล้ว เนื่องจากตัว CCR1009 ของผมได้พังไปซะแล้ว ผมจึงได้ซื้อ Router ตัวใหม่ ซึ่งก็อยากลองเปลี่ยนยี่ห้อดูบ้าง เพื่อที่จะได้ศึกษาอุปกรณ์ตัวอื่นบ้าง สุดท้ายมาจบที่ Unifi Dream Machine Pro หรือ UDM Pro เนื่องจากเดิมที่ผมใช้ mikrotik ผมได้ทำ DNS Static ให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น NAS และ Server ต่างๆที่รันอยู่ในบ้าน ให้เรียกเป็นชื่อโดเมน เพื่อความสะดวกในการชำชื่อ แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ UDM Pro มันไม่มีเมนูให้ตั้งค่า จึงต้องหาวิธีแก้ไข config ด้วยตัวเอง จนพบวิธี

วิธีการก็คือ

สร้างไฟล์ config เก็บไว้ที่ /run/dnsmasq.conf.d/ โดยในตัวอย่างนี้ผมจะสร้างไฟล์ชื่อ static_dns.conf โดยใช้คำสั่ง vi

[code]vi /run/dnsmasq.conf.d/static_dns.conf[/code]

จากนั้นใส่ข้อมูลตามตัวอย่างด้านล่างลงไป เช่น ของผมตั้งค่า url เป็น udmpro.igolf.in.th
[code]host-record=udmpro.igolf.in.th,192.168.200.1[/code]

จากนั้น restart service dns ด้วยคำสั่ง
[code]killall dnsmasq[/code]

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *