0317 | ลองใช้งาน LINE Notify ด้วย PHP

หลังจากบทความที่แล้ว เริ่มต้นกับการใช้งาน Line Notify คราวนี้เราลองมาใช้งาน Line Notify ด้วย PHP กันบ้างครับ โดยสามารถนำ Code ด้านล่างนี้ไปประยุกค์ใช้งานได้ครับ หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้การตอบกลับมาจากทาง Line เป็น หน้าตาของข้อความที่ส่งมา FacebookTwitterLine