0187 | งานบวชหลวงพี่เอิน

งานบวช หลวงพี่เอิน เมื่อวันที่ 24/04/54 ที่พัทลุง