0158 | บั๊กไม่ต้องการเวลา

ไปเจอมา ฟังแล้วฮาดี เข้าใจถึงความรู้สึกเลย T_T

บั๊กไม่ต้องการเวลา (Credit CP34)