0098 | ข่าวดี CAT CDMA จะใช้ได้ทั่วประเทศแล้ว

กสท.จ่อเดินหน้า ซีดีเอ็มเอ ทั่วประเทศกลางปี53

บิ๊กกสท. เผยได้ข้อสรุปซื้อกิจการฮัทช์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าให้บริการซีดีเอ็มเอเต็มรูปแบบกลางปี 53 ลั่นปีหน้า จะมีผู้ใช้ซีดีเอ็มเอกว่า 1 ล้านราย จาก 4 แสนรายในปี 52

เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปการซื้อขายกิจการกับบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไอร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด (ฮัทช์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียด ขณะนี้ได้ เพราะเป็นความลับและเป็นข้อตกลงกับฮัทช์และจะชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 17 ธ.ค. ทั้งนี้การรวมโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระบบซีดีเอ็มเอให้เป็นโครงข่ายเดียวกัน ทั่วประเทศ จะทำให้กสท มีศักยภาพในการแข่งขันให้บริการโทรศัพท์มือถือซีดีเอ็มเอ? เป็นโทรศัพท์มือถือ3จีของกสท? คาดว่าจะนำเรื่องเสนอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติต่อไป? จะใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน? จากนั้นคาดว่าภายในกลางปี 2553 กสท ก็จะเดินหน้าให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบซีดีเอ็มเออย่างเต็มที่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท? กล่าวต่อว่า? ปัจจุบันยอดผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซีดีเอ็มเอ เกือบ 400,000 ราย? คาดว่าภายในปี 2553 จะเพิ่มเป็น 1 ล้านราย โดยกสท มีรายได้จากการให้บริการซีดีเอ็มเอ 600-700 ล้านบาท และหาก กสท มีโครงข่ายซีดีเอ็มเอทั่วประเทศ ก็จะทำให้กสทรายได้เพิ่มขึ้น

นายจิ รายุทธ? กล่าวด้วยว่า ในช่วง 10 เดือนของปี 2552 กสท มีรายได้รวม 39,670 ล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรอยู่ที่ 7,130 ล้านบาท ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย กสท มีรายได้จากส่วนแบ่งสัญญาสัมปทาน 24,455 ล้านบาท ขณะที่กสทมีรายได้เอง 15,215 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้ของสัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น เพราะยอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น และในปีนี้กสทได้จ่ายโบนัสพนักงานในอัตรา4เท่าของเงินเดือน

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/eco/53397