0315 | 11 ปีผ่านไป เหมือนแค่เมื่อวาน

ก็เข้าสู่ปีที่ 11 (4,018วัน) แล้วซินะ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *