0307 | ภูตาจอ 2559

หลังจากที่เคยไปมาเมื่อปีที่แล้ว  ภูตาจอ ปีนี้ 9 – 10 เมษายน ก็มีโอกาสได้ไปอีก ซึ่งทำให้พวกเราได้รู้ว่า ไม่ควรไปในหน้าร้อน 😀

ดูรูปเลยดีกว่า

เดินขึ้นไปจุดชมวิว

การเดินทาง

สนุกรอบกองไฟ
https://www.youtube.com/watch?v=VXyiNWPPk9c

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *