0300 | ลั้นลา ภูเขาหญ้า Glass Hill ระนอง

ขับรถไป 300 กว่ากิโล (กลับอีก 300 กว่า)  เพื่อไปภูเขาหญ้ากับน้อง บอกเลยว่าชอบมาก

https://www.youtube.com/watch?v=MDdk-eBEwCc

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *