0274 | การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel เดียวกันครับ เริ่มกันเลยดีกว่า

1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://home.arcor.de/armin.diehl/imapcopy/imapcopy.html ให้โหลดไฟล์โปรแกรมมา กรณีนี้ผมใช้ windows ก็ให้โหลดไฟล์ IMAPCopy-Win32 มาครับ

2. แยกไฟล์ออกมา และให้แก้ไขไฟล์ config ชื่อ ImapCopy.cfg โดยการเปิดด้วย notepad ครับ และแก้ไขค่าต่อไปนี้
[code]
SourceServer localhost
.
.
DestServer localhost
[/code]

โดยให้เปลี่ยนจาก localhost เป็น ip ของ server ครับ โดยที่ SourceServer คือต้นทาง และ DestServer server ปลายทาง (ที่ต้องการย้ายมาใส่ไว้)

อีกส่วนจะอยู่บรรทัดสุดท้ายครับ
[code]
Copy "foo" "foosrcpw" "foo" "foodestpw"
Copy "bar" "barsrcpw" "bar" "test"
[/code]
โดยให้แก้ไขเป็นดังนี้
[code]
Copy "username ที่เก่า" "password ที่เก่า" "username ที่ใหม่" "password ที่ใหม่"
[/code]

แล้วทำการบีนทึก หากมีบัญชีอีเมล์ที่มากกว่า 1 ที่ต้องการย้าย ให้ใส่ข้อความด้งกล่าวในบรรทัดถัดไป และแก้ไข username/password

3.ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ imapcopy.exe เพื่อเริ่มต้นทำการคัดลอกอีเมล์จากที่เก่ามายังที่ server ใหม่ครับ เมื่อทำการคัดลอกเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะปิดตัวเอง

ย้ายอีเมล์

โดยระหว่างที่ย้าย โปรแกรมจะบอกสถาณะให้ทราบว่าทำงานถึงอีเมล์บัญชีไหนแล้ว และย้ายไปกี่อีเมล์ มี error หรือไม่

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *