0244 | เพลง All By Myself – Celine Dion

วันนี้ เป็นอีกวันที่นั่งเหงาๆก็เลยหาเพลงฟังไปเรื่อย จนมาเจอเพลง All By Myself ได้ฟังแล้ว ยิ่งรีดพลังความเหงาออกมาได้อีก ToT

When I Was Young
I Never Needed Anyone
And Making Love Was Just For Fun
Those Days Are Gone
Livin’ Alone
I Think Of All The Friends I’ve Known
When I Dial The Telephone
Nobody’s Home

All By Myself
Don’t Wanna Be
All By Myself
Anymore

Hard To Be Sure
Sometimes I Feel So Insecure
And Loves So Distant And Obscure
Remains The Cure

All By Myself
Don’t Wanna Be
All By Myself
Anymore
All By Myself
Don’t Wanna Live
All By Myself
Anymore

When I Was Young
I Never Needed Anyone
And Making Love Was Just For Fun
Those Days Are Gone

All By Myself
Don’t Wanna Be
All By Myself
Anymore
All By Myself
Don’t Wanna Live
Oh
Don’t Wanna Live
By Myself By Myself
Anymore
By Myself
Anymore
Oh
All By Myself
Don’t Wanna Live
I Never Never Never
Needed Anyone

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *