0243 | วิธีปิดการเข้าถึงแบบ IP/~user ใน DirectAdmin

เอามาเขียนไว้กันลืม

แก้ไขไฟล์ /etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf
หา
[code]
AliasMatch ^/~([^/]+)(/.*)* /home/$1/public_html$2
[/code]
ให้ลบออก หรือจะคอมเม้นไว้ก็ได้ มี 2 จุด เป็นอันเสร็จ

ที่มา http://www.directadmin.com/forum/showthread.php?t=30820

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *