0213 | แก้ไขการแสดง url ใน firefox 7

หลายๆคน ที่ได้ลองใช้ Firefox 7 ก็จะเห็นว่า ตรง url จะตัด http:// ออกไป แต่หากเป็น https ก็จะแสดง ซึ่งจะทำให้เห็นได้ชัดว่า อันไหนเป็น https
แต่หลายๆคน รวมถึงผมด้วย รู้สึกไม่ชอบมันเลย เพราะไม่คุ้นตา วันนี้จะมาสอนวิธีแก้ไข ให้การแสดง url เป็นแบบเดิมครับ

ให้พิมพ์ about:config ลงในช่อง addressbar หรือช่องที่เราพิมพ์ชื่อเว็บนั้นแหละครับ
หลังจากนั้นให้ค้นหา browser.urlbar.trimURLs ค่าเริ่มต้น จะเป็น true ให้ดับเบิลคลิกครับ เพื่อเปลี่ยนค่าเป็น fales

เป็นอันเสร็จครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *