0212 | กินเจภูเก็ต ปี 2554

ปีนี้ ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายรูปสักเท่าไหร่ครับ มีรูปคืนวันสุดท้ายชุดเดียว หรือที่คนภูเก็ต เขาเรียกว่า ส่งพระ


https://www.youtube.com/watch?v=fFLq9lbxLuc

https://www.youtube.com/watch?v=2KoGm40ENuU

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *