0212 | กินเจภูเก็ต ปี 2554

ปีนี้ ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายรูปสักเท่าไหร่ครับ มีรูปคืนวันสุดท้ายชุดเดียว หรือที่คนภูเก็ต เขาเรียกว่า ส่งพระ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *