0192 | เปลี่ยน mirror site ตอนติดตั้ง DirectAdmin

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่นาน DA ได้มาเปิด mirror ในไทย และได้แนะนำการเปลี่ยน mirror ไปแล้วก่อนหน้านี้ (DirectAdmin mirror site in Thailand) แต่วิธีนี้สำหรับเครื่องที่ติดตั้ง DirectAdmin ไว้ก่อนแล้ว แต่หากติดตั้งใหม่ จะยังใช้ไม่ได้ครับ แต่วันนี้ขอแนะนำวิธีเล็กๆน่อยๆ สำหรับแก้ไขให้ดึงไฟล์จาก mirror ในไทย
เริ่มเลยครับ
ให้แก้ไขไฟล์ /etc/hosts แล้วเพิ่ม
[code]
203.146.249.194 files.directadmin.com
[/code]

แค่นี้แหละครับ จากที่เคยนั่งตบยุงรอมันโหลดเสร็จ คราวนี้ก็เร็วปรี๊ด แล้วครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *