0142 | มาเปลี่ยน repo ใช้ในไทยกันดีกว่า

พอดีจะลองเล่น ISPconfig เล่นๆ เลยติดตั้ง CentOS 5 ใช้ vmware ดู พอติดตั้งเสร็จก็สั่ง yum update แต่เน็ตเจ้ากรรมมันออก inter? มันช้าซะเหลือเกิน ก็เลยใช้วิธีเปลี่ยน repository มาใช้ในไทยดีกว่า เพื่อความรวดเร็ว? ที่เอามาให้เป็นตัวอย่างนี้ จะเป็นของ ku mirror ครับ

[code]
cd /etc/yum.repos.d/
mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.bak
wget http://mirror1.ku.ac.th/yum-centos/5/CentOS-Base.repo
[/code]

เป็นอันจบ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *