0128 | อ่านค่า GPS จาก exif

คืนนี้พยายามนั่งเขียนฟังก์ชั่น การอ่านค่า gps จากรูปภาพอยู่นาน จะเอามาใช้ในเว็บ ฝากรูป จนมาเจอที่เว็บนึง ซึ่งสามารถเอามาใช้ได้เลยครับ

[code lang=”php”]
function GetGPS($photo)
{
$exif=exif_read_data($photo, 0, true);
if(!$exif || $exif[‘GPS’][‘GPSLatitude’] == ”) {
return false;
} else {
$lat_ref = $exif[‘GPS’][‘GPSLatitudeRef’];
$lat = $exif[‘GPS’][‘GPSLatitude’];
list($num, $dec) = explode(‘/’, $lat[0]);
$lat_s = $num / $dec;
list($num, $dec) = explode(‘/’, $lat[1]);
$lat_m = $num / $dec;
list($num, $dec) = explode(‘/’, $lat[2]);
$lat_v = $num / $dec;

$lon_ref = $exif[‘GPS’][‘GPSLongitudeRef’];
$lon = $exif[‘GPS’][‘GPSLongitude’];
list($num, $dec) = explode(‘/’, $lon[0]);
$lon_s = $num / $dec;
list($num, $dec) = explode(‘/’, $lon[1]);
$lon_m = $num / $dec;
list($num, $dec) = explode(‘/’, $lon[2]);
$lon_v = $num / $dec;

$gps_int = array($lat_s + $lat_m / 60.0 + $lat_v / 3600.0, $lon_s + $lon_m / 60.0 + $lon_v / 3600.0);
return $gps_int;
}
}
[/code]

ลองเอาไปประยุกค์ใช้งานดูครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *