0128 | อ่านค่า GPS จาก exif

คืนนี้พยายามนั่งเขียนฟังก์ชั่น การอ่านค่า gps จากรูปภาพอยู่นาน จะเอามาใช้ในเว็บ ฝากรูป จนมาเจอที่เว็บนึง ซึ่งสามารถเอามาใช้ได้เลยครับ

function GetGPS($photo)
{
	$exif=exif_read_data($photo, 0, true);
	if(!$exif || $exif['GPS']['GPSLatitude'] == '') {
		return false;
	} else {
		$lat_ref = $exif['GPS']['GPSLatitudeRef'];
		$lat = $exif['GPS']['GPSLatitude'];
		list($num, $dec) = explode('/', $lat[0]);
		$lat_s = $num / $dec;
		list($num, $dec) = explode('/', $lat[1]);
		$lat_m = $num / $dec;
		list($num, $dec) = explode('/', $lat[2]);
		$lat_v = $num / $dec;

		$lon_ref = $exif['GPS']['GPSLongitudeRef'];
		$lon = $exif['GPS']['GPSLongitude'];
		list($num, $dec) = explode('/', $lon[0]);
		$lon_s = $num / $dec;
		list($num, $dec) = explode('/', $lon[1]);
		$lon_m = $num / $dec;
		list($num, $dec) = explode('/', $lon[2]);
		$lon_v = $num / $dec;

		$gps_int = array($lat_s + $lat_m / 60.0 + $lat_v / 3600.0, $lon_s + $lon_m / 60.0 + $lon_v / 3600.0);
		return $gps_int;
	}
}

ลองเอาไปประยุกค์ใช้งานดูครับ

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.