0124 | อัปรูปใน smf ไม่เปลืองพื้นที่ ^^

ใครผ่านไป ผ่านมาที่ใช้เว็บบอร์ด SMF อยู่ เรียนเชิญเอา iframe ไปแปะ เพือให้อัปโหลดรูปได้สะดวก สบาย ไม่เปลืองพื้นที่กันครับ

1. ให้เปิดไฟล์? Post.Template.php ที่อยู่ใน folder ของ theme ที่ท่านใช้อยู่ครับ และค้นหา

// Finally the most important bit - the actual text box to write in!
	echo '
			<tr>
				<td valign="top" align="right"></td>
				<td>
					<textarea class="editor" name="', $context['post_box_name'], '" rows="', $context['post_box_rows'], '" cols="', $context['post_box_columns'], '" onselect="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);" onchange="storeCaret(this);" tabindex="', $context['tabindex']++, '"', isset($context['post_error']['no_message']) || isset($context['post_error']['long_message']) ? ' style="border: 1px solid red;"' : '', '>', $message, '</textarea>
				</td>
			</tr>';


2. แทนที่ด้วย

// Finally the most important bit - the actual text box to write in!

	echo '
			<tr>
				<td valign="top" align="right"></td>
				<td>
					<textarea class="editor" name="', $context['post_box_name'], '" rows="', $context['post_box_rows'], '" cols="', $context['post_box_columns'], '" onselect="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);" onchange="storeCaret(this);" tabindex="', $context['tabindex']++, '"', isset($context['post_error']['no_message']) || isset($context['post_error']['long_message']) ? ' style="border: 1px solid red;"' : '', '>', $message, '</textarea>
				</td>
			</tr>
			<tr><td align="right"><b>Upload Pic:</b></td><td><iframe src="http://pic9.in/upload-iframe.php" style="width: 400px; height: 100px;" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></td></tr>';
}

แค่นี้แหละครับ เสร็จแล้ว

หน้าตาที่ได้ ก็จะประมาณนี้

3 thoughts on “0124 | อัปรูปใน smf ไม่เปลืองพื้นที่ ^^

  1. ไอกอล์ฟ Post author

    ถ้ามันไม่พอดียังไง ก็ลองปรับขนาดให้เหมาะสมเอาเองนะครับ

  2. Kaijae4

    แล้วมันจะลิ้งไปฝากไว้ที่ไหนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *