0121 | แก้ปัญหา SMF กับการส่งอีเมลภาษาไทย

พอดีไปเจอของคุณ อดิศร มา เลยเอามาเก็บไว้ในบล็อกสักหน่อยดีกว่า เผื่อจำเป็นต้องใช้

ให้เปิดไฟล์ Sources/Subs-Post.php
และค้นหา

[php]
// Sadly Hotmail & Yahoomail don’t support character sets properly.
[/php]

แล้วทำการลบ code ด้านล่างนี้ทิ้งไป หรือจะคอมเม้น เอาไว้ก็ได้ครับ

[php]
// Sadly Hotmail & Yahoomail don’t support character sets properly.
if ($hotmail_fix === null)
{
$hotmail_to = array();
foreach ($to_array as $i => $to_address)
{
if (preg_match(‘~@(yahoo|hotmail)\.[a-zA-Z\.]{2,6}$~i’, $to_address) === 1)
{
$hotmail_to[] = $to_address;
$to_array = array_diff($to_array, array($to_address));
}
}

// Call this function recursively for the hotmail addresses.
if (!empty($hotmail_to))
$mail_result = sendmail($hotmail_to, $subject, $message, $from, $message_id, $send_html, $priority, true);

// The remaining addresses no longer need the fix.
$hotmail_fix = false;

// No other addresses left? Return instantly.
if (empty($to_array))
return $mail_result;
}
[/php]

ที่มา http://www.thaihosttalk.com/index.php?topic=26879.0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *