0116 | 4 ปี พอดิบ พอดี

ณ ตอนนี้ ก็ครบ 4 ปี พอดี ที่เป็นช่วงเวลาอันเลวร้ายที่สุด T0T? เขียนแค่นี้แหละ เขียนมากไป เดี๋ยวเกิดอาการ…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *