0088 | ตัวแทนจำหน่ายโดเมน Domain Reseller

จดโดเมนในราคาพิเศษในราคาขายส่ง สามารถนำไปเปิดบริการจดโดเมนต่อได้?ชำระด้วยระบบเิติมเงิน ไม่ต้องจ่ายรายเดือน เติมเท่าไหร่ ก็สามารถจดได้ในราคานั้นๆ โดยท่านจะจดโดเมนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีวันหมดอายุ และคุณสามารถกำหนดราคาได้เอง

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
  • ฟรี Control panel จัดการโดเมนได้ง่ายๆ ลูกค้าคุณสามารถเข้ามาแก้ไขโดเมนโดยผ่าน url ของคุณ เช่น http://xxx.youdomain.com
  • คุณสามารถตั้งราคาขายได้เอง
  • ลูกค้าคุณสามารถแกไขโดเมนได้ 100 %
  • ฟรี Domain forwarding
  • ฟรี Mail Forward
  • ฟรี DNS Service

สนใจ สามารถสมัครตัวแทนจำหน่ายโดเมน หรือ Domain Reseller ได้ที่นี่ www.jaideawdomain.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *