0071 | พอกันที FileZilla ที่อุส่าไว้ใจมานาน

หลังจากที่ใช้โปรแกรม ftp ที่ชื่อ FileZilla มานาน ในที่สุดก็พบจุดที่ทำให้มันไม่น่าใช้อีกต่อไป? เป็นเพราะอะไรลองเปิดเข้าไปดูที่

C:\Documents and Settings\xxx\Application Data\FileZilla

แล้วมองหาไฟล์ชื่อ sitemanager.xml? และ recentservers.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ standalone=”yes” ?>
<FileZilla3>
<Servers>
<Server>
<Host>11.22.33.44</Host>
<Port>21</Port>
<Protocol>0</Protocol>
<Type>0</Type>
<User>user</User>
<Pass>555</Pass>
<Logontype>1</Logontype>
<TimezoneOffset>0</TimezoneOffset>
<PasvMode>MODE_DEFAULT</PasvMode>
<MaximumMultipleConnections>0</MaximumMultipleConnections>
<EncodingType>Auto</EncodingType>
<BypassProxy>0</BypassProxy>
<Name>ที่ตั้งใหม่</Name>
<Comments></Comments>
<LocalDir></LocalDir>
<RemoteDir></RemoteDir>
<SyncBrowsing>0</SyncBrowsing>ที่ตั้งใหม่
</Server>
</Servers>
</FileZilla3>

ขนาดผมไม่ได้ save ข้อมูลเอาไว้ พี่แกยังเอาข้อมูลที่ผมเข้าล่าสุดไปเก็บไว้ที่ recentservers.xml อีก ช่างใจดีจริงๆ เก็บไว้โดยไม่มีการเข้ารหัสแต่อย่างใด ยิ่งช่วงนี้ไวรัสที่คอยดัก user pass ของ ftp ยิ่งระบาดอยู่

พอๆๆๆ พอกันที? หาตัวใหม่มาใช้ดีกว่า

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *