0054 | บางครั้งการไม่รู้อะไร ก็เป็นผลดีกับตัวเรา

เค้าอุส่าลบออกไปแล้ว? แล้วตูจะไปกู้มาดูทำไม? เป็นไงล่ะ ดูแล้วก็เจ็บเอง เศร้าเอง ถ้าไม่รู้สักเรื่องมันจะตายไหม

ทำดีกับเธอยังไง เธอก็ไม่ใจอ่อน? ถึงจะไม่ใช่คนแรกของเธอ แต่ขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหม นี่ก็ 3 ปีกว่าแล้ว โอ้ย? เศร้า

ปล.บทความนี้ เขียนเอง รู้เอง เจ็บเอง ช้ำเอง คนเดียว ไม่ใช่สริง ไม่ใช่ตัวแสดงแทน ToT

You may also like...

1 Response

  1. CrEAMY says:

    อืม…

    ทำใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *