0049 | วันแห่งการโกหก April?s Fool Day

วันนี้ 1เมษาวันแห่งการโกหกหรือ April?s Fool Day

วันนี้ ไปอ่านข่าว หรือกระทู้ที่เว็บไหน ก็ให้เอามา หารด้วย 99 นะ เพราะวันนี้ส่วนใหญ่มีแต่เรื่องโกหก บางเรื่องก็หลงเชื่ออยู่ตั้งนาน แต่สุดท้ายแล้ว มันก็คือเรื่องโกหก? ทำเอางงกันไปเลย วันนี้ผมเลยเอาประวัติของวันเด็กเลี้ยงแกะมากฝาก ว่าที่มามันเป็นยังไง วันนี้มันมีขึ้นมาได้ไง


วันโกหก มีเชื่อเรียกว่า วันเมษาฯ หน้าโง่ หรือ April?s Fool Day ประวัติของวันๆนี้ เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส ในยุคศตวรรษที่ 16 ตอนนั้นชาวฝรั่งเศสมีวันปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน กระทั่งมาถึง ค.ศ.1562 โป๊ป เกรกอรี จึงกำหนดให้ชาวคริสต์ทั่วโลกฉลองวันปีใหม่พร้อมกันวันที่ 1 มกราคม คราวนี้สมัยก่อน ข่าวสารไม่ได้กระจายรวดเร็วเหมือนสมัยนี้ คนบ้านนอกของฝรั่งเศสบางกลุ่มยังไม่รู้ แถมบางคนได้ยินแล้วก็ยังไม่เชื่อ เลยฉลองวันปีใหม่กันวันที่ 1 เมษาฯเหมือนเดิม ทำให้พวกไม่ตกยุคเย้ยหยันพวกตกยุคว่า ?หน้าโง่? แถมยังพยายามจะแกล้งหลอกคนกลุ่มนี้เพื่อความสนุกสนานอีกด้วย
วันที่ 1 เมษาฯ ก็เลยกลายเป็นวันที่คนแกล้งหลอกกันด้วยการแต่งเรื่องอะไรก็ไดมาหลอกให้คน อื่นหลงเชื่อ จากนั้นค่อยเฉลยในตอนท้าย ซึ่งเรื่องที่เอามาหลอกนั้นจะต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายถึงกับเลือดตกยางออก และคนที่ถูกหลอกจะต้องไม่โกรธด้วย เพราะถือว่า วันนี้เป็นวันพิเศษ ยกเว้นให้หนึ่งวัน

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *