0048 | Motor Show 2009

img_4046_resize

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตั้งใจว่า จะไปเดินงาน motor show ที่บางนา แต่ดันมาติดธุระ ต้องไปลง windows ให้เพื่อนซะก่อน เลยอดไปเลย

ถึงจะไม่ได้ไป แต่ก็ไม่พลาด ที่จะเอารูปมาใส่ในบล็อก รูปทั้งหมดนี้ เป็นของไอกุ้ง เลยขอ (ขโมย) มาลงซะหน่อย

You may also like...

1 Response

  1. noifelover says:

    จี๊ดวะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *