0021 | index ภายใน 6 นาที หุหุ

13-1-2552-1-30-57

13-1-2552-1-40-27

ผมขอกราบงามๆ ให้เจ้า WordPress เลย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ในเว็บ Bloggu.info ผ่านไป 11 นาที หลังจากที่ผมเขียนเสร็จ และอีก 6 นาที ต่อมาโดยประมาณ Bot ของ Google ก็มาเก็บหน้านั้นไปแล้ว และ igolf.in.th ใช้เวลา 8 นาที? อะไรมันจะเร็วปานนั้น ผมงัดความรู้ด้าน SEO ทั้งหมด ที่มีอยู่ มาใช้กับโฆษณาของอีฟ ไม่รุ้มันจะได้ผลหรือปล่าว? แต่หวังว่า คนที่กำลังมองหา โรงเรียนสอนทำอาหาร คงจะค้นใน google แล้วเจอที่เว็บผม ภายในวันที่ 15 นี้นะ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *